uvodni_pozdrav2

 Nadační fond Lišovské varhany


Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1375 pro období od 27. prosince 2020 jsou následující: shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené́ pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídáobsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastnici, s výjimkouosob vedoucích nebo zajištujících obřad,

po většinu času sedí na sedadlech,
dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel,
před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
nedochází k podávaní ruky při pozdravení pokoje
nedochází k hromadnému zpěvu

Mše svaté se konají podle plánu

Kapacita kostelů:

K ÚČASTI NA NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT U OTCE MARTINA

mobil 730 168 128

LÍŠOV 33 MÍSTA 

DOLNÍ SLOVĚNICE 6 MÍST

RUDOLFOV 18 MÍST

LIBNÍČ 8 MÍST

ŠTĚPÁNOVICE 13 MÍST

Jelikož se situace může měnit, sledujte tyto webové stránky


Prohlášení o nedělní vyjímce


Tyto stránky zahrnují informace z farnosti Lišov a dále i z přilehlých farností: Rudolfov Štěpánovice

Přečtěte si informace o jednotlivých farnostech »


ico-lisovsky-zpravodajO akcích lišovské farnosti se můžete dočíst i v pravidelné rubrice Farní okénko Lišovského zpravodaje