Adventní úkoly

Adventní aktivita ve farnostech „Nabrat správný směr“

Letošní adventní aktivita nám měla připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a inspirovali nás k tomu, abychom se zorientovali a „nabrali správný směr“ k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování jsou proto směrovky s biblickými verši (převážně prorockými) a také s malou výzvou.