Tříkrálová sbírka 2021 – Lišov

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením nebude možné osobní setkání se třemi králi. Navštívit vás mohou pouze online, prostřednictvím obrazovky vašeho počítače.

Na webových stránkách Diecézní charity České Budějovice najdete informace o možnosti platby online: www.dchcb.cz/třikralova-sbírka/  
Přispět můžete v době od 1. 1. do 24. 1. 2021.

Finanční dar můžete věnovat také osobně, do „tříkrálové“ kasičky umístěné v kostele svatéhoVáclava v Lišově. Takto můžete přispět v době od 3. do 17. ledna po každé mši svaté, tedy vždy v úterý a v pátek od 18:45 do 19:00 nebo v neděli od 8:45 do 9:00.

Vybrané peníze opět podpoří Hospic Sv. Kleofáše, který zajišťuje domácí paliativní péči. Další prostředky pomohou Komplexní domácí péči Městské charity v Českých Budějovicích. Tyto služby pomáhají seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem s obstaráním domácnosti a osobních záležitostí (rozvoz obědů, podání léků, zdravotní ošetření, úklid domácnosti, nákupy, volnočasové aktivity, venčení psů, výlety za kulturou atd.). Obě organizace působí mimo jiné v Lišově a okolí.

Všem dárcům děkujeme!

Organizační tým TKS

 

 
Charita hledá dobrovolníky

Varianta A – dobrovolnictví v charitních službách v českobudějovické diecézi

Jednalo by se o zapojení formou dobrovolnické smlouvy, v individuálních případech by byla možnost zaměstnání formou DPP.

Činnosti:

 • Rozvoz – jídla, nákupů, v krajní variantě i doprava klientů
 • Zajištění nákupů – dle seznamu a zadání klienta
 • Doprovod klienta – v nouzovém stavu bude minimální
 • Vyplnění volného času (tzv.: aktivizace)
 • Zajištění dohledu v prostorách sociální služby – v Azylových domech, noclehárnách
 • Zajištění distribuce potravinové a materiální pomoci – v centrech pomoci být ve výdejně, vydávat teplé jídlo a nápoje v terénních programech nebo
 • Pomoc při úklidu ve službě, na pracovišti, desinfekce aut … (v domácnostech klientů pečovatelské služby asi moc ne ale záleželo by na výpadku pracovníků v přímé péči)
 • Doučování dětí ze sociálně slabých rodin
 • aj.

 

Varianta B – pomoc formou DPP

Zařízení „Mrhal“ (Hlincova Hora u ČB) bude využíváno pro náhradní ubytování – izolační sociální lůžka – pro COVID pozitivní osoby, které nemají žádné zdravotní potíže, případně mírné příznaky onemocnění způsobené COVID-19. Jedná se o izolování osob, které nemají možnost vlastního ubytování a jsou propuštěni z nemocnic. Kapacita je max. 45 osob, ale je předpoklad nižšího využití. Obsluhující personál nebude poskytovat zdravotní péči. Obsazení je předpokládáno 4 osoby přes den, 2 osoby přes noc.

Činnosti:

 • Dohled, aby nikdo z ubytovaných osob neopustil zařízení před uplynutím karanténní doby.
 • Výdej čistého ložního prádla, případně odebrání špinavého prádla – nakládání s prádlem bude řešeno v provozním řádu ubytovacího zařízení.
 • Dohled na výdej jídla a na odstranění použitých jednorázových obalů od jídel.
 • Při zdravotních potížích ubytovaných osob zajištění záchranné služby.
 • Není vyloučeno provádění úklidu vnitřních prostor, výměna lůžkového prádla.

Pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky (rukavice, respirátory, desinfekce aj.). Předpokládaná odměna: 240 Kč/hod., DPP s Krajským úřadem

 

V tuto chvíli se DCHCB pokouší vytvořit seznam duchovních-dobrovolníků, který by pak dále komunikovali do jednotlivých zařízení.

 

Ti z Vás, kteří by byli ochotní se zapojit a pomoci, prosím, kontaktujte prezidenta diecézní charity P. Stanislava Brožku, tel. 728 725 065, stanislav.brozka(at)dchcb.charita.cz.


Svátost biřmování

28. 09. 2020 v kostele v Lišově Bp. Pavel Posád uděloval svátost biřmování 10 kandidátům.  Všem biřmovancům přejeme ať Dary Ducha Svatého posilují je na cestách dospělého křesťanství.