Seminář Život v Duchu

je tříměsíčním seminářem charismatické obnovy podle P. Ernsta Sieverse.
Cílem semináře je otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho
hlubšímu působení v životě křesťana. Seminář vychází z tradice
charismatické obnovy, mnohým lidem umožnil prohloubit zásadním
způsobem život s Bohem.

Celý článek »Farní Ples

Srdečně Vás zveme na Bál farníků, který se uskuteční 19.1.2019 v Sokolovně ve Štěpánovicích. Lístek stojí 150 Kč, k dostání ve farnostech nebo na telefoním čísle 734 430 907.Plakát Bál farníků 2019 již 5.ročník

Slavnost seslání Ducha Svatého v Dunajovické hoře 20. 5. 2018

Z promluvy P.Marcina Chmielewskeho:
„Duch Svatý v nás je šipka, která napovídá, kudy v životě jít a jak se rozhodovat v různých situacích. Má též spoustu jmen:
utěšitel, radost, moudrost, rozum, síla, pravda, svoboda…
Často zapomínáme na Ducha Svatého. Je třeba Jej prosit, vzývat. Býváme uzavřeni v sobě. Jeho pomoc nás nikdy neopouští. Vždyť jsme pokřtěni, biřmováni. Pravdám katechizmu jsme zavřeni. Duch Svatý dává člověku odvahu a pak začínáme být svědky. Bůh, který je v tobě, bude mluvit za tebe. Hlásejme boží slovo. Bůh nás miluje. Nepřítel nebude mít šanci. Bůh chce abychom byli dobrými svědky jeho evangelia – Boží dobré zprávy.“

I letošní dunajovická pouť se vydařila, byla plná slunce a dobré nálady.

Zaznamenala Ivana Václavovská

 

dunaj_hora1 dunaj_hora2 dunajovice


Historie zázraku

Je tomu právě 300 let od zázraku, na jehož základě byl svatořečen nejznámější český světec JAN NEPOMUCKÝ

Dne 22. února 1718 byla z náhonu u Pětikolského mlýna ve Strakonicích zachráněna sedmiletá Rozálie Hodánková, která uklouzla na namrzlé lávce a spadla do vody. Její matka prosila o přímluvu tehdy blahořečeného Jana Nepomuckého. Po půlhodinovém pátrání přivolaný stárek Antonín Mařena musel s pomocí několika mužů pootočit zaseknutým kolem. Děvčátko bylo vytaženo bez zjevných zhmožděnin a po zahřátí a vykuckání vody se probralo. Rozálie vypověděla, že se jí světec zjevil a ubezpečil ji záchranou. Celá událost je dobře zaznamenána prostřednictvím výslechů zúčastněných a prozkoumáním nemožnosti přirozené cesty záchrany. Následně byla uznána jako zázrak ke svatořečení snad nejznámějšího českého světce ve světě.
/farnost Strakonice/

Tomuto světci je zasvěcena i kaple v Hůrkách. V tomto roce je tomu 150 let od jejího posvěcení, tedy přesně 13.6. 1868. Mše svatá k oslavě výročí se konala v sobotu, 19.5.2018.
Při této příležitosti oslavili Václav a Anna Kovaříkovi diamantovou svatbu.

Svatý Jene Nepomucký
oroduj za nás !

Ivana Václavovská

 

hurky hurky3 hurky2 dunaj_hora3


Křížová cesta na Dunajovické hoře.

Křížová cesta na Dunajovické hoře.

Na modlitbu křížové cesty v postní době se mnozí z nás těší. Přes mrazivé počasí přišli jen ti vytrvalí a určitě nelitovali. Páter Marcin Chmielewski vybírá témata která se nás velmi dotýkají a každý si odnáší něco konkrétního. Tento čas v roce 2018 připadl na 4.března.
A téma: ,,Pane smiluj se a odpusť“. U jednoho zastavení zazněla prosba: ,,Pane smiluj se i nad těmi , kteří pro lidstvo připravují současnou křížovou cestu.“
Ano, Kristus přišel na tento svět, aby tobě i mně ukázal jak žít. Chůze v jeho světle je bezpečná a vede k cíli.

Ivana Václavovská