Pouť na Dunajovické hoře

Přijď Duchu Svatý a zapal srdce svých věrných.
Pouť na Dunajovické hoře v tomto roce Božího milosrdenství byla opravdu něčím zvlášť hezká a pokojná. Ani velká zima a pár kapek neodradilo spoustu věrných návštěvníků – poutníků.
Ale vlastně nás asi zahřálo plamenné kázání otce Marcina s mnoha podněty pro každodenní život. Závěrem nás vyslal, abychom šli s odvahou, radostí a nadějí, jako apoštolové.
Kapela nám pěkně hrála a poprvé jsme pořídili hromadné foto na památku.

15.5.2016
Ivana Václavovská


Pouť v Hůrkách 14. 5. 2016

Svatý Jan Nepomucký nás opět shromáždil v Hůrkách a to dne 14.5.2016.20160514_153533-1
Náš Otec Marcin všechny mile povzbudil svou promluvou k aktivnímu duchovnímu životu.
Nejmladší návštěvník Rostík sice nezpíval zrovna do rytmu, nicméně varhaník Roman se nedal.
Celou tuto nádhernou pouť tradičně zakončila Maruška podáváním svých skvělých koláčků.
Dá-li Pán, příští takovéto setkání bude jistě také tak příjemné jako právě to dnešní.

 
Křížová cesta na Dunajovické hoře

Ani letos jsme nezapomněli v postní době na pouť a modlitbu křížové cesty v Dunajovické hoře. Datum připadl na 6. 3. 2016.

Už jsme smířeni s tím, že se jde za každého počasí a i tentokrát to bylo na „gumovky“. Celý článek »


Bál farníků

Lišovské sokolky na farním plese

Před dvěma lety sestavila naše náčelnice Jana Nováčková skladbu, kterou moc rády cvičíme. A tak slovo dalo slovo a bylo rozhodnuto. Se skladbou„Zhluboka dýchat“ vystoupíme na farním plese jako půlnoční překvapení. Ani nevím, kde se v nás bere ta odvaha nebo drzost? Věkový průměr cvičenek je 62 let. A na budoucím Všesokolském sletu v roce 2018 by většina z nás mohla cvičit skladbu nejstarší věkové skupiny Věrná garda. Celý článek »


Tříkrálová sbírka v Lišově 3. 1. 2016

Tříkrálová sbírka v Lišově 3. 1. 2016

Letošní tříkrálová sbírka byla pro nás výjimečná.
Nikdy by mě nenapadlo, že pošlu svému biskupovi Pavlu Posádovi email a on udělá všechno proto, aby mohl přijet požehnat koledníkům.
Stalo se. A tak koledníci půl hodiny před začátkem mše svaté trénovali s panem biskupem na faře píseň My tři králové a šlo jim to moc dobře. Po slavnostní mši svaté udělil pan biskup požehnání všem farníkům a osobně každému koledníkovi.
Po společném focení na schodech před kostelem koledníci vyrazili. Přes velkou zimu byli koledníci vytrvalí a všude byli s radostí přijati. Celý článek »


Koncert vánoční mše J. J. Ryby

Rudolfovská farnost. Koncert vánoční mše J. J. Ryby v provední Velešínského chrámového sboru pod vedením paní Marie Peškové. Foto Miroslav MikolášSvěcení kříže ve Štěpánovicích

V neděli 13. září 2015 na svátek Povýšení svatého Kříže byl ve Štěpánovicích při mši svaté slavnostně posvěcen a po ní i vztyčen nový velký kříž před vchodem na hřbitov jako náhrada za původní kříž, který byl již v nevyhovujícím stavu. Stalo se tak zásluhou pana Karla Panského, který věnoval materiál a svou práci na výrobu nového kříže a také mladé výtvarnice Věrky Košinové z Třeboně, která velmi zdařile ztvárnila ukřižovaného Krista. Oběma náleží dík všech farníků ze Štěpánovic.

Odkaz na video: https://youtu.be/gjr2yIp7K5w