Dny vděčnosti zdravotníkům

Farnosti Lisov, Rudolfov a Štěpánovice se zapojují do akce Dny vděčnosti zdravotníkům. Dárky můžete přinášet do kostela během vánočních svátku před i po bohoslužbách.

Více informací zde

Snímek obrazovky 2021-12-13 002210Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka proběhne v Lišově 9.1.2022

Koledníci mají sraz v 7.45 na faře.

Sbírku lze podpořit čtyřmi způsoby.

Příspěvek můžete darovat do zapečetěné kasičky koledníkům, které potkáte či zazvoní u Vašich dveří.

Dále bude možné vhodit příspěvek do zapečetěné statické kasičky ve firmě Koberce Strnad Lišov v době od 3.1do 16.1.2022

Další možností je přispět bezhotovostně na účet Tříkrálové sbírky s číslem 66008822/0800, variabilní symbol pro Lišov

777922027, stejně funguje QR kod.

Nakonec můžete bezhotovostně přispět i přes Online kasičku na www.trikralovasbirka.cz/ , zde ale nejde přispět jen na Lišov, pouze na Charitu České Budějovice.

Vybrané peníze: 50% na vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče a 50% na auto pečovatelské služby MCH ČB

QR


Adventní úkoly

Adventní aktivita ve farnostech „Nabrat správný směr“

Letošní adventní aktivita nám měla připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a inspirovali nás k tomu, abychom se zorientovali a „nabrali správný směr“ k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování jsou proto směrovky s biblickými verši (převážně prorockými) a také s malou výzvou.