Slavnost Těla a krve Páně

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století.

Po mši svaté v Rudolfově se uskutečnil Eucharistický průvod.


Svatodušní večerní bdění

Svatodušní bdění na farní zahradě v Lišově se uskutečnilo 22. května ve 21.00 hodin.  Naše společná modlitba byla duchovní přípravou na slavnost Seslání Ducha Svatého. Měli jsme možnost se zúčastnit pobožnosti „Cesta Světla“, obnovit biřmovací závazky a potom vstoupit do „Stanu Setkání“, kde každý z nás byl obdarován jedním Darem Ducha Svatého.Růžencový maraton

Milí farnicí

Lišovský kostel sice není oficiálně poutním místem, ale i přesto lidé putují často do Lišovského kostela aby našli útěchu u obrazu Panny Marie Potěšení. Chceme se připojit k velikému volání celé církve o zastavení pandemie.

bližší info zde

ED9D14EE-02EF-4DC1-B2EE-C69E49CD0DEA
Lišovská křížová cesta

Inspiraci pro vznik Lišovské Křížové cesty jsou obrazy, které najdeme ve farním kostele v Lišově. Individuální možnost projít křížovou cestou v kostele bude 15. 03. 2021. Seznam volných hodin je dostupný u vstupu do kostela.
Celý text křížové cesty už za nedlouho poskytneme i na našich webových stránkách.
9BBEFAF3-3A3D-42D5-BA7E-591EC7B48966

Postní doba hrou

Naše farnosti se v postní době připojily k projektu: Postní doba hrou. Díky Komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Brna i my můžeme přijmout výzvy, které nás přibližují k obrácení a k dobrému prožití Velikonočních Svatků.
Můžete navštívit webové stránky Komunity Blahoslavenství


Obnova Rudolfovského oltáře

V Rudolfově na oltáři se objevilo lešení. Je to znamení toho, že připravujeme opravu hlavního oltáře v našem kostele. Chtěli bychom vrátit oltáři jeho původní vzhled.