Požehnání manželům

Připomínáte si dnes výročí dne, kdy jste přijetím svátosti manželství spojili své životy nerozlučným poutem. Navzájem jste se tehdy zavázali slibem a nyní se jej chystáte před Bohem obnovit: Proste proto Pána, aby vaše sliby upevnil svou milostí.
Chválíme tě a dobrořečíme ti, Bože,
neboť tys na počátku stvořil muže a ženu,
aby spolu vytvářeli společenství života a lásky.
Dnes ti vzdáváme díky také za to,
že jsi ve své dobrotě žehnal
rodinnému soužití svých služebníků N a N,
aby bylo obrazem jednoty tvého Krista a církve.
Prosíme tě:
shlédni tedy laskavě na ty,
které jsi provázel na jejich společné životní cestě
v radostech i strastech;
ustavičně posiluj jejich svatební smlouvu,
rozmnožuj jejich lásku a upevňuj pouto pokoje,
ať se (spolu se svými dětmi a vnuky)
vždy a všude těší z tvého požehnání.
Skrze Krista, našeho Pána.

Požehnání vína

27. 12. lahve se všemi druhy vína přinášeli farnicí do kostela. Podle starého obyčeje se v kostelech na den sv. Jana Evangelisty světí víno.

Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku tohoto světce tuto událost připomíná a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech,“

První soboty

Už několik let se setkáváme v kostele v Lišove na pobožnosti I. sobot v měsíci. I když prožíváme období omezení počtu účastníků na bohoslužbách tak každý kdo chce do kostela, tak se dostane.  Vznikl novy modlitebník – zpěvník a my tak čekáme až si ho užijme když budeme moc zase zazpívat Panně Marii.

„Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!“

Panna Maria řekla„Řekni všem, že kdo se během pěti měsíců v roce v první sobotní den vyzpovídají, půjdou k přijímání, pomodlí se růženec a čtvrt hodiny stráví v mé společnosti meditací nad mystérii růžence s úmyslem, aby mi poskytli důstojnou nápravu, slibuji, že budu přítomna při jejich smrtelné hodině se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duší.“

9057F4DA-DE3B-44EE-AEB9-4FC7B4ED2D47


Betlémy

Několik málo fotek z betlémů v Rudolfově a Lišově


Vánoční výzdoba v Lišově

V roce 2020, ve Vánoční době, náš kostel zdobily dva šesti metrové stromy. Děkujeme všem kteří se podíleli na výzdobě kostela v Lišově.


Tříkrálová sbírka 2021 – Lišov

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením nebude možné osobní setkání se třemi králi. Navštívit vás mohou pouze online, prostřednictvím obrazovky vašeho počítače.

Na webových stránkách Diecézní charity České Budějovice najdete informace o možnosti platby online: www.dchcb.cz/třikralova-sbírka/  
Přispět můžete v době od 1. 1. do 24. 1. 2021.

Finanční dar můžete věnovat také osobně, do „tříkrálové“ kasičky umístěné v kostele svatéhoVáclava v Lišově. Takto můžete přispět v době od 3. do 17. ledna po každé mši svaté, tedy vždy v úterý a v pátek od 18:45 do 19:00 nebo v neděli od 8:45 do 9:00.

Vybrané peníze opět podpoří Hospic Sv. Kleofáše, který zajišťuje domácí paliativní péči. Další prostředky pomohou Komplexní domácí péči Městské charity v Českých Budějovicích. Tyto služby pomáhají seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem s obstaráním domácnosti a osobních záležitostí (rozvoz obědů, podání léků, zdravotní ošetření, úklid domácnosti, nákupy, volnočasové aktivity, venčení psů, výlety za kulturou atd.). Obě organizace působí mimo jiné v Lišově a okolí.

Všem dárcům děkujeme!

Organizační tým TKS