Modlitba za město

Čtyři týdny adventu se rudolfovští farníci modlili za požehnání pro své sousedy a spoluobčany města Rudolfova a přifařených obcí. Na důkaz modlitby se upevnil v kostele název ulice a na strom se připevnila barevná stuha.


Boží narození

Na štědrý den jsme se sešli ve farnostech na pastýřské mši svaté, kdy symbolicky byl vložen Ježíšek do jesliček. Pro rudolfovskou farnost vyřezal Ježíška řezbář a betlémář Roman Galek z Jindřichova Hradce


Advent v našich farnostech

Od 1. adventní neděle jsme se zapojili do projektu „chodíme po Božích stezkách“. Skrze úkoly které jsme mohli vyzvednout po každé bohoslužbě, jsme chtěli obnovit svá rozhodnutí kráčet za Ježíšem, aby se mohl zrodit nejen ve městě Betlémě, ale i v našich srdcích. Bylo rozdáno kolem 1100 úkolů a ve všech kostelích nalepeno kolem 800 stop. Podívejte se na několik fotek jak jsme prožívali advent a vytvořili stezky pro Pána.


Svěcení adventních věnců

V 1. neděli adventní v našich farnostech je tradice světit adventní věnce. U posvěceného věnce se shromažďujeme  na společné modlitbě, plní očekávání nad narozením našeho Spasitele.