Svěcení školních tašek a pomůcek

1.09.2019 během mše svaté Pater Marcin posvětil dětem jejich školní pomůcky. Modleme se za naše děti a prosme za všechny potřebné milosti a dary Ducha Svatého. Prosme rovněž za učitele a vychovatele.

Bože, náš nebeský Otče,
Prosíme požehnej tyto školní tašky a pomůcky
a požehnej všem,
kdo je budou v novém školním roce používat.
Ať mají rozum otevřený k poznávání dobrého.
Ať mají odvahu a trpělivost.
Ať mají dostatek sil pro různé zkoušky
a radost z kamarádských vztahů.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

Amen.

 


Poděkování za deset let kněžství Josefa Prokeše

13.6.2019 od 18:00 v kostele ve Vodňanech

„Rád bych spolu s vámi poděkoval za deset let kněžské služby.
V 18:00 mší svatou v kostele ve Vodňanech s následným setkáním na faře. Všechny vás srdečně zvu.“ píše kněz Josef Prokeš.Snímek obrazovky 2019-06-09 v 16.49.36


Setkání na farní zahradě

V sobotu 25. května se na farní zahradě uskutečnilo setkání dětí. Na zahradě čekaly na děti i jejich rodiče různé hry a úkoly.

Zachraňovali jsme například rybičky a pomocí matematických výpočtů zjišťovali, odkud se bere voda v lišovském vodovodu. Pokoušeli jsme se chutí rozeznat vodu z vodovodu od vody balené v PET lahvi. Zjistili jsme, že rozdíl není žádný. Potvrdila se nám tak známá věc, že nemá cenu kupovat balenou vodu a vytvářet tak zbytečný odpad. Dále jsme určovali podle větviček a listů druhy stromů, poznávali druhy obilovin a luštěnin. Asi nejnáročnější úkoly byly na stanovišti označeném jako „Košík plný problémů aneb třídíme svůj odpad.“ Vytřídit správně odpad naskládaný v košíku a ještě na pohřebišti odpadu odhadnout, jak dlouho se určitý druh odpadu rozkládá, bylo náročné. Každý pak za odměnu dostal textilní sáček, který by měl užívat při nákupu ovoce nebo pečiva. Z množství našeho odpadu padá na člověka tíseň. Ještě, že zde byl objemný odpad v podobě staré matrace, který jsme na trakaři převáželi do improvizovaného sběrného dvora. Trakař se stal atrakcí a děti se rády nechaly vozit do sběrného dvora i s matrací. Na dalším stanovišti jsme sportovali, byly zde různé překážkové dráhy, na kterých se děti opravdu vyřádily, ale nakonec zvítězil provaz. Přetahovaná mezi dětmi, do níž se pak zapojili i rodiče, nebrala konce.                         

Na chvíli jsme se také proměnili ve šperkaře a velké parádníky. Z dřevěných korálků jsme vyráběli náramky, náhrdelníky a prsteny. Klárka dokonce vyrobila českou vlajku. Do skleněných kalíšků na čajové svíčky si každý z nás udělal z drobných kytiček malou vázičku určenou pro svého křestního patrona.

Nadšení dětí i dospělých vyvolalo vypuštění balonků radosti a přátelství. Děti dlouho pozorovaly a mávaly balonkům, které jsme ze Země pustili jako pozdrav do Nebe.

Krásný, radostný den jsme zakončili v kostele. Zde jsme zazpívali písničku Pampelišky, kterou jsme se v průběhu odpoledne naučili. Děti se pomodlily za rodiče a rodiče za děti. Od pana faráře jsme dostali požehnání a každý z nás umístil svoji vázičku s květinami k soše nebo obrazu svého patrona. Atmosféra v kostele byla tak krásná, že jsme zapomněli fotit. A tak nemáme zaznamenáno, jak děti běhají po kostele, hledají kam vázičku umístit, vystupují na lavice, aby dosáhly k soše sv. Anny a sv. Jáchyma nebo jak je rodiče do výšky vysazují.

Bylo nám spolu krásně!