Chrámový sbor Bohuslav

Sbor působící v chrámu sv. Václava v Lišově navazuje na činnost stejnojmenného sboru, který existoval v Lišově od roku 1865, kdy byly ve zdejším kostele postaveny nové varhany Františkem Svítilem z Nového Města na Moravě.

Ze samotného názvu je patrné poslání sboru, „…aby Bůh slaven byl a Jeho čest a chvála nábožným zpěvem se rozmáhala …, by lásku k zpěvu vzbuzoval a oživoval a mysl v pospolité slušné zábavě šlechtil“. To stojí ve starých stanovách tohoto zpěváckého spolku. Jeho zakladatelem byl tehdejší řídící učitel a regenschori Vojtěch Skřivan, který spolu s několika nadšenci a milovníky zpěvu, zvláště chrámového, založil po vzoru starých literátských bratrstev Kostelní zpěvácký spolek Bohuslav.

Sbor takto působil až do roku 1950, kdy byl tehdejšími úřady vyzván k dobrovolnému rozejití. Zpěváci sice zpívali v lišovském kostele dál, ale už ne jako spolek. V roce 2005 byl sbor znovu oficiálně ustaven jako občanské sdružení Chrámový pěvecký sbor Bohuslav a registrován Ministerstvem vnitra České republiky. Ve svém názvu se přihlásil jako pokračovatel původního Kostelního zpěváckého spolku Bohuslav.

 

Kontakt na sbormistra

Sbormistra chrámového sboru Bohuslav můžete kontaktovat na emailové adrese hanzalj(at)centrum.cz.

 

Nábor nových členů

Přijímáme nové zpěváky, kteří rádi zpívají, mají zálibu v duchovní hudbě od baroka po současnost a chtějí vyplnit svůj volný čas smysluplným způsobem. Rádi uvítáme všechny mužské i ženské hlasy, zvláště soprány (vyšší ženský hlas) i bez jakékoliv předchozí pěvecké zkušenosti. Zájemci se mohou nezávazně přijít podívat na zkoušku našeho sboru, popř. si s námi zkusit zazpívat. Zkoušíme vždy v pátek v 18:00 – 20:00 hod. (v letním čase v 19:00 – 21:00 hod.) v budově ZŠ Lišov v pavilonu vedle tělocvičny (vchod z ul. Krátká). Pokud byste chtěl/chtěla přijít, ozvěte se nám prosím e-mailem: hanzalj(at)centrum.cz nebo na tel.: 603373558.

 

Co vás v našem sboru čeká?

  • doprovázíme zpěvem bohoslužby při všech významných slavnostech a svátcích
  • zpíváme čtyřhlasně sborové skladby, snažíme se o rozvoj liturgické hudby
  • pořádáme vánoční i podzimní koncerty duchovní hudby i mimo farnost
  • obohacujeme se o nevšední zážitky ve sborovém kolektivu, po každé zkoušce většinou chodíme na dobré pivečko

 

Ukázky z koncertů a vystoupení

Vánoční koncert 2012
Podzimní koncert 2008

 

Česká mše vánoční