Historie zázraku

Je tomu právě 300 let od zázraku, na jehož základě byl svatořečen nejznámější český světec JAN NEPOMUCKÝ

Dne 22. února 1718 byla z náhonu u Pětikolského mlýna ve Strakonicích zachráněna sedmiletá Rozálie Hodánková, která uklouzla na namrzlé lávce a spadla do vody. Její matka prosila o přímluvu tehdy blahořečeného Jana Nepomuckého. Po půlhodinovém pátrání přivolaný stárek Antonín Mařena musel s pomocí několika mužů pootočit zaseknutým kolem. Děvčátko bylo vytaženo bez zjevných zhmožděnin a po zahřátí a vykuckání vody se probralo. Rozálie vypověděla, že se jí světec zjevil a ubezpečil ji záchranou. Celá událost je dobře zaznamenána prostřednictvím výslechů zúčastněných a prozkoumáním nemožnosti přirozené cesty záchrany. Následně byla uznána jako zázrak ke svatořečení snad nejznámějšího českého světce ve světě.
/farnost Strakonice/

Tomuto světci je zasvěcena i kaple v Hůrkách. V tomto roce je tomu 150 let od jejího posvěcení, tedy přesně 13.6. 1868. Mše svatá k oslavě výročí se konala v sobotu, 19.5.2018.
Při této příležitosti oslavili Václav a Anna Kovaříkovi diamantovou svatbu.

Svatý Jene Nepomucký
oroduj za nás !

Ivana Václavovská

 

hurky hurky3 hurky2 dunaj_hora3