Římskokatolická farnost Lišov

První zmínky o lišovské farnosti pocházejí z roku 1365, kdy z města odchází její správce Bedřich. Lze tedy říci, že farní společenství bylo v Lišově již v době vzniku města (první zmínka o městu Lišov pochází z roku 1334).

Od té doby se ve městě vystřídala spousta farářů, po nějakou dobu především v období válek a nepokojů byla farnost také neobsazena.

Dne 19. ledna 1898 pak byla farnost povýšena na děkanství.

Pod správu farnosti spadají obce: vesnice Lišov, Dolní Miletín, Hrůtov, Hůrky, Levín a Velechvín.

Více o historii a farářích lišovské farnosti »

 

 

Římskokatolická farnost Rudolfov

Kostel sv. Víta se začal stavět v roce 1556 a původně měl sloužit ultrakvistům. Katolická farnost začala fungovat v 1. polovině 17. století. Budova fary byla postavena roku 1640. Vlastní matriky jsou vedeny od roku 1658.

Pod správu farnosti spadají obce: Rudolfov, Adamov, Dubičné, Malé Dubičné, Hlincova Hora, Jivno, Nové Vráto, Vráto.

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánovice

Farnost ve Štěpánovocích byla založena pravděpodobně roku 1357. Poté patřila po dlouhou dobu filiálně k obci Ledenice, obnovena byla roku 1738. Matriky v této farnosti jsou zachovány až do roku 1697. Štěpánovický kostel Nanebevzetí P. Marie je původem gotický z konce 13. století. V 15. století byl vypálen a znovu zrekonstruován.

Pod správu farnosti spadají obce: Štěpánovice, Horní Miletín, Hvozdec, Libín, Slavošovice, Vlkovice a Zvíkov.

 

 

Římskokatolická farnost Dolní Slověnice

Pod farnost ve Slověnicích spadají obce Dolní a Horní Slověnice a Dunajovice. Založení farnosti se datuje k roku 1384. Poté byla slověnická farnost přifařena pod město Lomnice nad Lužnicí, obnovena byla teprve roku 1858. Matriky jsou zachovány až do roku 1702. Hlavním kostelem ve farnosti je kostel zasvěcený sv. Mikuláši a Linhartu, který byl vystavěn v druhé polovině 13. století.

 

Římskokatolická farnost Libníč

Pod správu farnosti spadají obce: Libníč, Červený Újezdec, Hůry, Jelmo, Úsilné.