Římskokatolická farnost Lišov

První zmínky o lišovské farnosti pocházejí z roku 1365, kdy z města odchází její správce Bedřich. Lze tedy říci, že farní společenství bylo v Lišově již v době vzniku města (první zmínka o městu Lišov pochází z roku 1334).

Od té doby se ve městě vystřídala spousta farářů, po nějakou dobu především v období válek a nepokojů byla farnost také neobsazena.

Dne 19. ledna 1898 pak byla farnost povýšena na děkanství.

Pod správu farnosti spadají obce: vesnice Lišov, Dolní Miletín, Hrůtov, Hůrky, Levín, Velechvín, Dolní Slověnice.

Více o historii a farářích lišovské farnosti »

 

 

Římskokatolická farnost Rudolfov

Kostel sv. Víta se začal stavět v roce 1556 a původně měl sloužit ultrakvistům. Katolická farnost začala fungovat v 1. polovině 17. století. Budova fary byla postavena roku 1640. Vlastní matriky jsou vedeny od roku 1658.

Pod správu farnosti spadají obce: Rudolfov, Adamov, Dubičné, Malé Dubičné, Hlincova Hora, Jivno, Nové Vráto, Vráto.

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánovice

Farnost ve Štěpánovocích byla založena pravděpodobně roku 1357. Poté patřila po dlouhou dobu filiálně k obci Ledenice, obnovena byla roku 1738. Matriky v této farnosti jsou zachovány až do roku 1697. Štěpánovický kostel Nanebevzetí P. Marie je původem gotický z konce 13. století. V 15. století byl vypálen a znovu zrekonstruován.

Pod správu farnosti spadají obce: Štěpánovice, Horní Miletín, Hvozdec, Libín, Slavošovice, Vlkovice a Zvíkov.