Faráři lišovské farnosti

 • do 1365 Fridrich
 • 1365 – 1367 Jan
 • 1367 – 1385 Petr z Jablonného
 • 1385 -1404 Jan z Brtné
 • 1404 – 1405 Jiří
 • 1405 – 1413 Adam
 • 1413 – 1427 Jan (Černá Kafka)
 • 1427 Jan z pacova
 • 1438 – 1435 Jan (Černá Kafka)
 • od 1435 Jindřich
 • do 1554 Jan
 • od 1616 Alexandr Šebestián Vaněk, Stanislav Rudinský, Jiří Steinmaasser
 • do 1628 Jiří Eberle
 • 1628 – 1635 Jakub Piscator
 • 1638 Adam
 • 1639 Jan Bertzem
 • 1640 Pavel
 • 1640 – 1642 Vít Hofreiter
 • 1642 – 1647 Ludvík Ferdinand Schindler
 • 1647 – 1650 Jan Hicelius
 • 1650 – 1654 Vavřinec Ferdinand Král
 • 1654 – 1656 Tomáš Bedřich Mráz
 • 1656 – 1657 Jakub Zralík
 • 1657 – 1659 Lukáš Ludvík Dvořák
 • 1659 – 1660 Pavel Kristián Ledenický
 • 1660 – 1667 Stanislav Gajecius
 • 1667 – 1671 Lukáš Ludvík Dvořák
 • 1671 – 1674 Zikmund Waraus
 • 1674 – 1675 Jan Václav Gallus
 • 1675 – 1678 Jiří František Turinský
 • 1678 – 1681 Jan Václav Gallus
 • 1681 – 1702 Vavřinec Ferdinand Král
 • 1703 – 1707 Václav Spěváček
 • 1707 – 1723 Jan Mann
 • 1723 – 1728 Jan Václav Slavík
 • 1728 – 1741 Antonín Pavel Pischelli
 • 1741 – 1754 Antonín Vojtěch Frimml
 • 1754 – 1767 František Jan Pohl
 • 1767 – 1775 Ferdinand Blažej
 • 1775 – 1782 František Moučka
 • 1783 – 1790 Jan Polák
 • 1790 – 1800 Benedikt Křepelka
 • 1801 – 1821 Jan Kosmáček
 • 1821 – 1824 Jan Křtitel Kratochvíle
 • 1824 – 1842 Antonín Hermann
 • 1843 – 1859 Antonín Jan Nepomuk Toušek
 • 1859 – 1870 Štěpán Sýkora
 • 1870 – 1876 Vojtěch Michálek
 • 1876 – 1886 Václav Putschögl
 • 1886 – 1900 František Uhl
 • 1900 – 1902 Františwk Michal
 • 1902 – 1916 Ludvík Kazda
 • 1916 – 1929 Václav Hons
 • 1929 – 1942 Václav Šteinbach
 • 1942 – 1944 Ondřej Rytíř
 • 1944 – 1949 Alois Střeleček
 • 1949 – 1950 Josef Vandas
 • 1950 František Srubek
 • 1950 – 2002 Jindřech Straberger
 • 2002 – 2013 Jan Doležal
 • od 2013 Marcin Krzysztof Chmielewski

 


Kostel svatého Václava

Kostel svatého Václava je významnou dominantou města Lišov a patří mezi nejkrásnější stavby v širokém okolí. Nejen proto byl v roce 2005 prohlášen nemovitou kulturní památkou.

Kostel byl vystaven v letech 1862 až 1866 na místě původního kostela, který svou velikostí nevyhovoval potřebám farnosti. Současný chrám je koncipován jako trojlodní s křížovou klembou. Z původní stavby byla zachována pouze věž. Ta byla přestavěna až v roce 1881 a tehdy kostel získal dnešní podobu. Ve věži kostela se nacházejí dva zvony – menší „Svatý Martin“ a větší „Svatý Václav“.

Vnitřní prostor kostela zdobí nádherný interiér. Hlavní oltář pochází z roku 1864, boční oltář Panny Marie Sněžné z roku 1870 a oltář svatého Jana Nepomuckého z roku 1881. Unikátní je i křížová cesta namalovaná malířem Matějem Künzelem roku 1867. Z roku 1863 až 1865 pak pocházejí varhany, které prošly rekonstrukcí v roce 1995.

foto_kostel_lisov


Farní budova

Areál fary sestává z několika budov – vlastní budovy fary, kaplanky, několika hospodářských stavení – a farní zahrady. Hospodářská stavení již nejsou využívána pro svoji původní funkci a slouží pro jiné účely. Tento areál se nachází ihned naproti kostelu svatého Václava.

Původní farní budova byla zničena v roce 1619 v důsledku válečných událostí. Na jejím místě byla následně vystavěna budova nová, která byla posléze několikrát modernizována, v roce 1791 bylo přistavěno její první patro. Hospodářské budovy pocházejí pravděpodobně z roku 1781, kdy byly postaveny nové stáje a sýpky.

foto_fara_lisov