Společenství mládeže

„Oficiálním názvem“ jsme Společenství mládeže, ale skoro všichni používají zkratku ,,Spolčo“. Většinou jsme studující mladí lidé ve věku 15-23. Někteří nedávno začali studovat střední školu, jiní se chystají na její zakončení, ti starší prohlubují své znalosti na vysokých školách a ti zodpovědnější již pracují. Scházíme se každý pátek na kaplance, což je celkem nedávno opravená stavba vedle fary.

Krátce k naší historii

Celý počátek a vznik v roce 2002 má na svědomí tehdy nově příchozí kaplan Jan Doležal. Všechno ale začalo jiným podnětem, a to úkolem nacvičit písničky na vánoční mši svatou. Pár mladých se našlo a písničky jsme nacvičili. Netrvalo to však dlouho a začali jsme se scházet na faře 1x za 14 dní, bylo nás kolem 10 lidí. Po společné domluvě jsme se časem začali vídat každý týden. Časem se posunula dolní hranice příchozích a rozrostli jsme se na hojný počet, i když teď se pravidelně scházíme v komornějším počtu. Někteří přišli, jiní odešli, ale stále se najdou ti, co stáli na počátku.

Náplň našich setkání

Sice i nadále provozujeme „gaučink“, ale už jen v omezené míře. Pro ty, kteří nevědí, co si pod slovem „gaučink“ představit, jsou to okamžiky, kdy si jen povídáme a tématem našich hovorů jsou nejrůznější radosti i strasti, které v životě zakoušíme. Někdy hrajeme hry, u kterých se často smějeme. Poté, co naše mladé duše více zatoužily po Bohu, jednou za 14 dní společně rozjímáme nad Písmem. Jedna dvojice připraví „kázání“ na danou část, většinou je to nedělní evangelium, o kterém pak společně diskutujeme a na závěr se modlíme.

Z našich aktivit

Takovou raritou je náš první tábor, který se konal v Chotovinách. Prokázal naší odvahu odjet na několik dní od rodičů a vyplatilo se. Od té doby již tradičně jezdíme na týdenní tábor o letních prázdninách. Vystřídali jsme již několik skvělých míst, aby se nám neomrzela. Organizace farních táborů již pár let leží na našich bedrech a účastníků každým rokem přibývá. Společně jezdíme trávit podzimní prázdniny na naši oblíbenou faru v Horní Cerekvi, kde jsme skoro jako doma. Slavíme společně Silvestr a jezdíme na jiné křesťanské akce (Celostátní setkání mládeže v Klokotech, na Velehradě). Loni jsme měli možnost potkat se s papežem. Nově od minulého roku organizujeme mladší společenství mládeže pro děti od 6 do 15 let. Pomáháme též s Mikulášskou nadílkou, na Dětské půlnoční mše o Vánocích, na které zpíváme, účastníme se různých poutí, setkání atd., prostě jsem tam, kde nás Bůh chce mít a kde o Něm svým životem můžeme svědčit.

Mladší společenství mládeže

Tak zvané mladší Spolčo je určeno pro děvčata a chlapce ve věku od 6 do 15 let. Je takovým pokračováním v tom, co jsme se mi starší naučili a zažili. Chtěli bychom to předat dál. Mladší spolčo se koná jednou za měsíc po nedělní mši svaté. Obvykle to bývá první neděle v měsíci, ale konkrétní datumy lze zjistit z plakátku v kostele, nebo na internetových stránkách farnosti. Začíná se společnou „snídaní“ – buchty od maminky, čaj a zároveň si u toho povídáme. Poté se společně modlíme, zpíváme, hrajeme hry a často se smějeme.:-)

Všechny, kteří by mezi nás rádi přišli s radostí uvítáme.

Fotografie z vybraných akcí si můžete prohlédnout na adrese www.farnostlisov.rajce.net.

Připravila Barbora Rybárová a její přátelé