Společenství mužů

Od roku 2010 ve farnosti funguje společenství mužů, které vedle Lišováků navštěvují také muži ze sousedních obcí. Scházíme se pravidelně každý druhý pátek v měsíci.

K první části setkání se sejdeme v kostele, kde se společně modlíme. Poté se přesuneme na faru, kde probíráme různá témata s náboženskou tématikou i z každodenního života. Zpravidla si k tomu z domova přineseme něco dobrého na zub.

Pokud byste se chtěli i Vy tohoto společenství účastnit, kontaktujte pana Tomáše Kimla, který společenství vede.


spolecentsvi_muzu1 spolecentsvi_muzu2 spolecentsvi_muzu3