Svátost biřmování

28. 09. 2020 v kostele v Lišově Bp. Pavel Posád uděloval svátost biřmování 10 kandidátům.  Všem biřmovancům přejeme ať Dary Ducha Svatého posilují je na cestách dospělého křesťanství.