Tříkrálová sbírka 2021 – Lišov

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením nebude možné osobní setkání se třemi králi. Navštívit vás mohou pouze online, prostřednictvím obrazovky vašeho počítače.

Na webových stránkách Diecézní charity České Budějovice najdete informace o možnosti platby online: www.dchcb.cz/třikralova-sbírka/  
Přispět můžete v době od 1. 1. do 24. 1. 2021.

Finanční dar můžete věnovat také osobně, do „tříkrálové“ kasičky umístěné v kostele svatéhoVáclava v Lišově. Takto můžete přispět v době od 3. do 17. ledna po každé mši svaté, tedy vždy v úterý a v pátek od 18:45 do 19:00 nebo v neděli od 8:45 do 9:00.

Vybrané peníze opět podpoří Hospic Sv. Kleofáše, který zajišťuje domácí paliativní péči. Další prostředky pomohou Komplexní domácí péči Městské charity v Českých Budějovicích. Tyto služby pomáhají seniorům a zdravotně znevýhodněným lidem s obstaráním domácnosti a osobních záležitostí (rozvoz obědů, podání léků, zdravotní ošetření, úklid domácnosti, nákupy, volnočasové aktivity, venčení psů, výlety za kulturou atd.). Obě organizace působí mimo jiné v Lišově a okolí.

Všem dárcům děkujeme!

Organizační tým TKS